• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino

Dziś jest: Poniedziałek 19 sierpnia 2019, imieniny: Bolsława i Juliana

Kalendarz imprez

  Sierpień 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

data 23-04-2019

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

Rower = Zdrowie”

Smołdzino - Zapadłe (Orzechowo) - Smołdzino, 28 kwietnia 2019 roku

I ORGANIZATOR

 

 1. Organizatorem Rajdu Rowerowego „Rower = Zdrowie” Smołdzino -Zapadłe (Orzechowo)- Smołdzino są: Pokoje Gościnne Renata Knitter, Komnino 3B, 76-214 Smołdzino, NIP: 839-002-08-64, tel. 603449826, email: komnino@op.pl, www.komnino.pl.

 2. Partnerami są:

- Klub Aktywnych Sołectwa Smołdzino

- Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie

- Klub Sportowy Rowokół

- Gospodarstwo Agroturystyczne „Nadmorski Las” Sylwia i Ireneusz Laskowscy

Bałamątek 16A, 76-270 Ustka

 

 1. Komandorem Rajdu jest Renata Knitter, tel. 603449826

 2. Vice–Komandorem Rajdu jest Beata Jurałowicz, tel. 607696974.

 

 1. Obsługa na trasie:

 1. zabezpieczenie medyczne REHAMED, Artur Szpilarewicz, ul. Małachowskiego 28/1, 76-200 Słupsk,

 2. zabezpieczenie samochodu w razie awarii roweru – Artur Skalski, Komnino.

 

 1. CELE RAJDU „Rower=zdrowie”:

 1. Charytatywny - zbiórka na nowe ORTEZY dla niepełnosprawnej Marcelinki z miejscowości Komnino, Gmina Smołdzino;

 2. Popularyzacja turystyki rowerowej

 3. Popularyzacja aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

 4. Upowszechnienie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych.

 1. DATA ROZPOCZĘCIA RAJDU: 28.04.2019 r. (niedziela)

 2. GODZINA ROZPOCZĘCIA RAJDU:

godz. 10.00-10.50 - zapisy przy boisku gminnym w Smołdzinie

start Rajdu – godz. 11.00 - przy boisku gminnym w Smołdzinie

 1. TRASA RAJDU ROWEROWEGO – załączona mapka.

Trasa Rajdu przebiegać będzie przez obszar Gminy Smołdzino i Gminy Ustka:

 • Start w m. Smołdzino przy boisku gminnym – przejazd szlakiem „Złote Piaski” do j. Gardno - następnie do m. Gardna Wielka – drogą asfaltową przez miejscowość Gardna Wielka-Gardna Mała-Wysoka do skrętu w stronę m. Retowo - Łódki - Dębina Kolonia – drogą asfaltową do Objazdy – skręt w prawo na Machowinko – Wytowno – szlakiem zwiniętych torów w stronę Ustki – Wydma Orzechowska - Zapadłe (Orzechowo) - koniec trasy,

 • trasa wiedzie drogami leśnymi i polnymi, a także w części asfaltowymi i wyłożonymi płytami jumbo, część trasy będzie przebiegać przy nieograniczonym ruchu drogowym,

 • planowane są 2 postoje: I postój po …. km na szlaku przy drodze w Dębinie i II postój po …. km na szlaku zwiniętych torów Gmina Ustka –Wydma Orzechowska,

 • trasa Rajdu to 27, 40 km w 1 stronę,

 • zakończenie Rajdu – godz. ok. 17.00 w 2 strony; w razie potrzeby w wyjątkowych przypadkach np. bardzo złe samopoczucie, awaria roweru itp. dowóz samochodem.

 

 1. OPŁATY.

Każdy biorący udział w rajdzie powinien wnieść opłatę:

- wpisowego w wysokości 10,00 zł za ubezpieczenie NW

- wielokrotność kwoty 10,00 zł na cel charytatywny.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminem i do jego stosowania.

 2. Każdy uczestnik Rajdu powinien wypełnić kartę zgłoszenia.

 3. Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach i szlakach rowerowych.

 4. Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych u osób dorosłych.

 5. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie.

 6. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna, obowiązkowo w kasku i z kartą rowerową. Bez karty rowerowej takie osoby nie mogą uczestniczyć w Rajdzie.

 7. Wszyscy uczestnicy Rajdu muszą posiadać ze sobą dokument tożsamości.

 8. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się wpłacając na starcie 10,00 zł.

 

 

 1. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW RAJDU:

 

 

 

 

 1. Ze względu na to, że trasa Rajdu częściowo będzie przebiegać przy nieograniczonym ruchu drogowym uczestnicy Rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, są zobowiązani do:

 

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie Rajdu.

 3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami (światła odblaskowe), a także dodatkowo w zestaw naprawczy. Uczestnicy powinni posiadać zestaw naprawczy składający się z kluczy do roweru i elementów służących naprawie przebitej opony.

 4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie maksymalnie 15 rowerów należy zachować 200 m pomiędzy poszczególnymi kolumnami i należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.

 5. Do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, do jazdy równo i spokojnie w szyku.

 6. Nie rozpędzania roweru i nie wyprzedzania, do kontrolowania szybkości i hamowania.

 7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

 8. Nie tarasowania drogi podczas postoju. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

 9. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

 

 1. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.

 

Uwaga:

 • Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe, napoje oraz przekąski.

 • Trasa to odległość 27,40 km w jedną stronę, zalecana przede wszystkim dla osób średniozaawansowanych.

 • Czas trwania Rajdu to 5-6 godzin, cel jest ambitny i do osiągnięcia – decyzja zależy od możliwości Uczestnika i sprawnego roweru oraz pośrednio od warunków atmosferycznych.

 • Na parkingu w Zapadłe organizator zapewnia kiełbaski.

 

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

 

 

 1. Na trasie zabrania się:

 

 1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

 2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.

 3. Niszczenia przyrody.

 4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.

 5. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

 

 1. Odpowiedzialność organizatora:

 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.

 2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

 4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

 

 1. Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora i partnerów.

 2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 4. Jedziemy z prędkością, w zależności od możliwości, 10-20km/h.

 5. Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie przez Ustawę o ochronie danych osobowych RODO.

 6. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.

 7. Uczestnik zgłaszający udział w Rajdzie zgadza się na wykorzystanie jego podstawowych danych osobowych wyłącznie do celów Rajdu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

 8. Administratorem danych osobowych uczestników są: Pokoje Gościnne Renata Knitter, Komnino 3B, 76-214 Smołdzino.


 

 1. Postanowienia organizacyjne

  1. Wyjazd o godz. 11.00 ze Smołdzina – start przy boisku gminnym.

  2. I Postój na szlaku przy drodze w Dębinie

  3. II postój na szlaku zwiniętych torów Gmina Ustka –Wydma Orzechowska.

  4. III postój parking Zapadłe (Orzechowo) – ognisko.

  5. Zakończenie Rajdu – w Smołdzinie godz. 18.00.

  6. Zapewnimy w razie awarii roweru transport do domu.

  7. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Zapraszamy serdecznie.

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w Rajdzie Rowerowym „Rower = Zdrowie”

Smołdzino – Zapadłe (Orzechowo), 28 kwietnia 2019 r. (niedziela)

 

CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik Rajdu

 1. Zgłaszam swój udział w Rajdzie Rowerowym „Rower = Zdrowie”

Imię i nazwisko _______________________________________________________________

Adres zamieszkania: __________________________________________________________

 1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem Rajdu.

 2. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie rowerowym w dniu 28.04.2019 r.

 3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach.

 4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych organizatora w związku z organizacją rajdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) RODO art. 6 ust. 1 pkt b.

 5. Akceptacja regulaminu oznacza jednoczesną zgodę na fotografowanie uczestników podczas rajdu i dalsze nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w celach promocyjnych przez organizatora i partnerów.

*niepotrzebne skreślić


 

____________________ ______________________

data podpis uczestnika Rajdu


 

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu

 1. Ja, niżej podpisany/podpisana ______________________________________________

 2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem Rajdu Rowerowego

 3. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ______________________________________ w rajdzie w dniu 28.04.2019 r.

 4. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki pozwala na uczestnictwo w rajdzie w dniu 28.04.2019 r.

 5. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna/mojej córki w trakcie trwania rajdu w dniu 28.04.2019 r. Pana/Panią ________________________________

 6. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń złożonych przez mojego syna/moją córkę w CZĘŚCI A karty zgłoszenia.

*niepotrzebne skreślić


 

____________________ ______________________________

data podpis rodzica/opiekuna prawnego

 


 


 


 


 

CZĘŚĆ C – wypełnia opiekun niepełnoletniego uczestnika Rajdu


 

 1. Ja, niżej podpisany/podpisana ______________________________________________

 2. Oświadczam, że:

? zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu Rowerowego,

? będę jego uczestnikiem,

? w czasie trwania rajdu w dniu sprawować będę całkowitą opiekę nad nieletnim _____________________________________.

 

____________________ ______________________________

data podpis opiekuna


 Licznik odwiedzin

2867136