• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino

Dziś jest: Wtorek 26 stycznia 2021, imieniny: Seweryna i Pauliny

Kalendarz imprez

  Styczeń 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

II Spotkanie rowerowe w Łebie

data 10-02-2014

Dnia 17 lipca br. w Łebie odbyło się drugie spotkanie robocze samorządów, które podpisały porozumienie w zakresie rozwoju sieci szlaków rowerowych w dniu 25 stycznia 2013 r. w Smołdzinie oraz zaproszonych gości. Podczas spotkania poruszono następujące kwestie:

 

1. Regionalny Program Strategiczny z zakresu Atrakcyjności Kulturalnej i Turystycznej w zakresie Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-10.

Pani Małgorzata Żebrowska – Zastępca Wójta Gminy Smołdzino przedstawiła obecnym informację ze spotkania w dniu 9 lipca br. w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w zakresie przebiegu trasy R-10 oraz wyniki audytu R-10 na terenie gminy Smołdzino. Następnie głos zabrał Wicestarosta Lęborski Pan Ryszard Wenta, który poruszył temat udziału poszczególnych samorządów w projekcie R-10. Następnie dyskutowano nad wyborem Lidera Wiodącego odcinka 1 trasy R-10 (Ustka-Gdynia). Pani Żebrowska zapytała obecnych o propozycje kandydatów na lidera i dyskusję nad tym tematem. Pan Wenta zaproponował, aby Liderem wiodącym odcinka R-10 przebiegającego przez teren gmin należących do partnerstwa samorządów, zostało Stowarzyszenie PUMA (Polska Unia Mobilności Aktywnej). Następnie Pani Żebrowska zaproponowała, aby Pan Andrzej Piotrowicz – Sekretarz Generalny PUMA - przedstawił obecnym założenia działalności Stowarzyszenia oraz odniósł się do możliwości objęcia funkcji Lidera przez PUMĘ. Pan Andrzej Piotrowicz, który przedstawił obecnym prezentację multimedialną
o działalności Stowarzyszenia (jej treść w załączeniu). Kolejnym etapem spotkania była dyskusja, jak samorządy odnoszą się do pomysłu, aby Liderem, a tym samym reprezentantem członków porozumienia w zakresie R-10 zostało Stowarzyszenie PUMA. Wstępną zgodę na wskazanie PUMY, jako Lidera Wiodącego odcinka 1 R-10 wyraziła gmina Ustka, Słowiński Park Narodowy
i gmina Damnica. Pozostałe samorządy wchodzące w skład porozumienia z dnia 25 stycznia br. zobowiązały się, że do dnia 18 lipca br. wyrażą swoje zdanie w tej kwestii.

 

2. Znakowanie szlaku R-10 na przykładzie Gminy Smołdzino.

Pan Robert Smagoń, społeczny Oficer Rowerowy Gminy Smołdzino, przedstawił obecnym system oznakowania R-10 na terenie gminy. Odniósł się do zagadnień związanych z uzyskaniem pozwoleń na usytuowanie znaków, kosztów utworzenia systemu oznakowania przebiegu trasy oraz przedstawił przykłady znaków znajdujących się na obszarze gminy Smołdzino. Podsumowując jego wystąpienie Pani Małgorzata Żebrowska zaproponowała, aby na terenie gmin z partnerstwa utworzyć jednolity system znakowania, który będzie nas wyróżniał w skali całego kraju. Podkreśliła, że system w Gminie Smołdzino sprawdza się, a turyści rowerowi są z niego bardzo zadowoleni. Ustalono, iż każda gmina zastanowi się nad możliwością wdrożenia systemu na swoim terenie i przedstawi informację Liderowi Porozumienia- gminie Smołdzino do dnia 31 lipca br..

 

3. Promocja szlaków rowerowych w tym R-10.

Pani Żebrowska otworzyła dyskusję nad wspólną promocją członków porozumienia i trasy R-10. Pani Lidia Orłowska-Getler, Wójt Gminy Smołdzino, stwierdziła, że ważnym elementem promocji będzie wypracowanie wspólnej mapy turystycznej, w której wyznaczone zostaną szlaki rowerowe w tym przebieg R-10. Pani Elżbieta Rutkowska ze Słowińskiego Parku Narodowego zwróciła uwagę na konieczność stworzenia strony internetowej o R-10. Pan Adam Nowakowski (Gmina Wiejska Słupsk) zaproponował, aby zastanowić się nad wspólną promocją za granicą, tak by oddziaływać na turystę zagranicznego. Ustalono, że na planowane spotkanie we wrześniu br., w oparciu o zgłoszone wnioski, opracowana zostanie koncepcja wspólnej promocji.

4. Produkt sztandarowy członków porozumienia.

Kolejnym elementem dyskusji było wypracowanie produktu sztandarowego przez samorządy wchodzące w skład porozumienia. Pani Żebrowska zaproponowała, aby zastanowić się nad pomysłem, aby rok 2014 ustanowić rokiem R-10. Pomysł ten spotkał się z aprobatą obecnych. Pan Krzysztof Wysocki, Zastępca Wójta Gminy Ustka, zaproponował, aby stworzyć wspólny kalendarz imprez, tak by wydarzenia rowerowe odbywające się na terenie gmin partnerskich nie nakładały się na siebie, ale uzupełniały się i stanowiły zintegrowany system promocyjny. Drugim produktem sztandarowym, który został zaproponowany mogłaby być strona internetowa promująca R-10 wraz z aplikacją na urządzenia mobilne.

Obecni na spotkaniu wspomnieli także o potrzebie skoordynowania działań województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego w zakresie R-10 na szczeblu Regionalnych Organizacji Turystycznych.

5. Prezentacja projektu SPORTOUR.

Pan Andrzej Piotrowicz przedstawił obecnym założenia programu rozwoju turystyki opartej na wydarzeniach sportowych i outdoorowych w Regionie Morza Bałtyckiego (prezentacja
w załączeniu).

Na zakończenie spotkania Pani Małgorzata Żebrowska podziękowała obecnym oraz zaproponowała, aby kolejne spotkanie odbyło się w połowie września na terenie kolejnej gminy partnerskiej.

 

II. Ustalenia, które zapadły na spotkaniu:

1. Liderem Wiodącym odcinka 1 (Ustka-Gdynia) mogłoby zostać Stowarzyszenie Polska Unia Mobilności Aktywnej. Proszę o odpowiedź do dnia 18 lipca 2013 r. czy Państwa Samorząd wyraża zgodę, aby Liderem zostało wspomniane Stowarzyszenie. Informacja ta zostanie przekazania Departamentowi Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zgoda lub sprzeciw może zostać przekazana w formie informacji (wzór informacji w załączeniu).

2. Jeśli Państwa samorząd jest zainteresowany wstąpieniem do Stowarzyszenia PUMA, poznaniem zasad członkostwa istnieje możliwość zorganizowania u Państwa spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia. Proszę o Państwa stanowisko w tej sprawie do dnia 26 lipca 2013 r. (prezentacja PUMY w załączeniu).

3. Proszę o przedstawienie informacji czy jesteście Państwo zainteresowani zastosowaniem zintegrowanego oznakowania trasy R-10, jakie zostało wykonane na terenie Gminy Smołdzino, do dnia 31 lipca 2013 r. W załączeniu przedstawiamy wizualizację systemu oznakowania.

4. Podczas spotkania wypracowano pomysł opracowania i wydania wspólnej mapy oraz utworzenia strony internetowej promującej R-10 i samorządy wchodzące w skład Porozumienia z 25 stycznia br. Proszę o przedstawienie stanowiska Państwa samorządu w tej kwestii do dnia 31 lipca br.

5. Czekamy na propozycję gmin w sprawie następnego miejsca spotkania, które odbędzie się około połowy września.

Wszystkie sprawy, propozycje, rozstrzygnięcia należy kierować na adres e-mail: promocja@smoldzino.com.pl, tel 59 8 117 215. Osobą do kontaktów jest Pani Marlena Makowska, Urząd Gminy Smołdzino.Licznik odwiedzin

3947298